Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing

Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingu missioon on laste ja perede heaolu toetamine. <a href="http://www.help.ee/valgamaa-lasterikaste-perede-uhing/">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>

Kontaktid

MTÜ Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing
www.perepuu.eu
Facebook

Aadress: Nooruse 38, Tsirguliina, Valgamaa 68316

Kontaktisikud:

Jane Juus –  jane.juus@gmail.com- telefon: +372 53 455 475
Jana Vainonen – janatsir@gmail.com- telefon: +372 52 29 558
Riina Possul – possulriina@gmail.com – telefon: +372 56 891 544
Pille Talvik – pilletalvik@gmail.com – telefon: +372 50 23 226

Organisatsioonist

Organisatsiooni asutamise aeg: 2001 aasta

Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingu missioon on laste ja perede heaolu toetamine.

Valgamaa LPÜ peamiseks eesmärgiks on liikmete omaalgatusele ja ühiskondlikule tegevusele tuginedes

 • Lasterikaste perede väärtustamine.
 • Lasterikaste perede huvide kaitsmine.
 • Motivatsiooni ja eneseteostusvõimaluste loomine suurt peret kasvatavatele lapsevanematele.
 • Lasterikastele peredele suunatud spordi- ja kultuuriürituste korraldamine.
 • Lasterikaste perede lastele võimalikult täisväärtuslike võimaluste pakkumine.

Oma eesmärkide saavutamiseks teeme koostööd riigi ja omavalitsusorganitega ning korraldame koolitusi ja ühisüritusi.

Olulisemad saavutused ja tulemuslikumad projektid: „Meeldejääv lastekaitsepäev“ ja Lastekaitsepäev „Tervema pere nimel“, „Koos kooli“, „Jõulud“, kevadised spordipäevad.

Kahe suurema projektiga („Meeldejääv lastekaitsepäev“ ja Lastekaitsepäev „Tervema pere nimel“) alustasime traditsioonilist perepäevade korraldamist. Püüame oma tegevust laiendada erinevate tähtpäevade ja muude sündmuste tähistamisel erinevaid traditsioone paika pannes ja vanemaid juba kasutusel olevaid tavasid taastutvustades. Nt. lastekaitsepäev. ELPL õppe- ja spordilaagrid, Valgamaa LPÜ suvepäevad, I klassi astumise „Tere kool“, jõulude tähistamine LPÜ seas.

Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing annab oma liikmetele:

 • toiduabi
 • riideabi, lastetarbeid jm hädavajalikku
 • korraldab mitmesuguseid üritusi ja toetab osavõttu kultuuri- ja spordiüritustest.
 • toetab kooliaasta alguses koolitarvetega
 • aitab hätta sattunud suurperesid
 • üritab tõsta perede kvaliteeti, vajadusel suunata lapsevanemate mõttemaailma

Kuidas Sina saad aidata?

 • Anneta panga kaudu: A/a EE962200221021660460, Swedbank
 • Anneta asju – e-maili teel saab ühendust: lasterikas@gmail.com, telefon: 53 455 475
  Eelnevalt kokku leppida ja ruumid asuvad meil: Kesk 6, Laatre, Valgamaa 68314