Toetame imetamise abivahendite ja palati sirmide/vaheseinte soetamist Eesti haiglate vastsündinute osakondadele

Projekti taust ja eesmärgid Tavaliselt kestab rasedus 38-40 nädalat. Enneaegseks lapseks nimetatakse last, kes on sündinud pärast 22., aga enne … <a href="http://www.help.ee/toetame-imetamise-abivahendite-ja-palati-sirmidevaheseinte-soetamist-eesti-haiglate-vastsundinute-osakondadele/">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>

Projekti taust ja eesmärgid

Tavaliselt kestab rasedus 38-40 nädalat. Enneaegseks lapseks nimetatakse last, kes on sündinud pärast 22., aga enne 37. täis rasedusnädalat. Igal aastal sünnib Eestis 5,5% lastest enneaegsena. Parim toit enneaegsele lapsele on rinnapiim ja rinnapiima väljalüpsmine (pumpamine) on töö, mis aitab emal olla tegevuses oma lapse heaks, aidates leevendada oma muremõtteid. Uuringud näitavad, et enneaegselt sündinud laste emade rinnapiim sisaldab suuremat hulka antikehasid ja toitaineid, kui õigeaegselt sünnitanud naistel. Antikehad kaitsevad last haigestumiste eest, mis on enneaegsete laste suurimad ohustajad. Enneaegsete laste toitmine rinnapiimaga on vajalik aju, kesknärvisüsteemi ja nägemiselundite arenguks. Igale lapsele on oma ema rinnapiim parim ja ükski meditsiinilise tehnoloogia suursaavutus ei suuda sellega konkureerida.

− Enneaegselt sündinud beebid viibivad sageli oma esimesed elunädalad ja –kuud haiglaravil. Perekeskse ravi rakendamisel ei lahutata teineteisest ema ja last. On teada, et perekonna kaasamine intensiivraviosakonnas viibiva vastsündinu eest hoolitsemisesse on emotsionaalselt kasulik nii vastsündinule endale kui ka tema vanematele. Eesti haiglate intensiivraviosakondades on eraldi toad emadele ning lapsed viibivad 24/7 järelvalve all ühispalatis, kus emad neid hooldamas ja toitmas/imetamas käivad. Emad saavad laste juures viibida ööpäev läbi ning ka isad on oodatud osalema lapse hooldus- ja raviprotsessis. Kuna ühes palatis on pideva jälgimise all rohkem kui üks beebi (ca 3-4), on ema ja lapse ning perede privaatsus sageli häiritud.

Projekti eesmärk:

− Annetuste kogumine imetamise abivahendite ja vastsündinute ühispalatite sirmide/vaheseinte soetamiseks.

− Kogutud annetuste eest soetame haiglatesse enneaegsete laste vanematele imetamise toetamise abivahendeid (sh elektrilised rinnapiimapumbad) ning vastsündinute intensiivravi osakondade ühispalatitesse sirmid/vaheseinad.

− Abivahendid jagame nelja haigla, Tallinna Lastehaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Pelgulinna sünnitusmaja ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik, vahel vastavalt nende vajadusele.

Projekti eelarve ja kestvus:

Üks rinnapiimapump maksab keskmiselt 200-250€ ja palati sirmi/vaheseinte hinnad algavad 500€. 6000€ rinnapiimapumpade/vahendite soetamiseks. Umbes 2000€ sirmide soetamiseks. Kokku: 8000€. Lisaks “Help.ee” keskkonnale on 2015.a juunis plaanis avada annetustelefon, mille tulud lähevad samuti käesolevasse projekti.

Projekti esmane prioriteet on soetada haiglatesse imetamist toetavad abivahendid, et iga enneaegse lapse ema saaks pakkuda oma lapse täisväärtuslikuks arenguks vajalikku rinnapiima. Toetamaks perekeskset ravi ja tõstmaks ema/pere ja lapse privaatsust ühispalatis on meie teiseks prioriteediks muretseda vastsündinute intensiivravi osakondade ühispalatitesse sirmid/vaheseinad. Sirmide/vaheseinte olemasolu palatites aitab parandada perekeskset ravi, ema ja isa saavad segamatult oma lapse eest hoolitseda ning temaga ühiselt aega veeta. Sirmide olemasolu palatites tõstab märkimisväärselt ema ja lapse privaatsust ning ema saab häirimatult oma last toita/imetada.

Projekti ajaline kestvus on mai-november 2015. Kogutud summa soovime haiglatele teada anda rahvusvahelise enneaegse sünni (17. november on rahvusvaheline enneaegse sünni päev) tähistamise üritusel. Asjad haiglatesse soetame ja viime 2016. aasta esimeses kvartalis.

Kuidas inimesed saavad aidata:

Rahalisi annetusi saab teha MTÜ Enneaegsed lapsed kontole: EE492200221058793779
Selgitus: "Help annetus"