Tallinna Heleni Kool

Tallinna Heleni Kool on Tallinnale kuuluv erikool meelepuudega lastele (kuulmispuue, nägemispuue, liitpuue, pimekurdid). <a href="http://www.help.ee/tallinna-heleni-kool/">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>

Kontaktid

Tallinna Heleni Kool
www.helen.edu.ee

http://www.facebook.com/helenikool
info@helen.edu.ee

10318 Tallinn Ehte 7
Airi Püss
6055490; 5164033

Mida Sina saad teha?

 1. Tugiisikud ja tugipered lastekodulastele ja puudega lastele koolivaheaegadel, ja nädalavahetusel, et laiendada nende sotsiaalseid suhtlemisoskusi ning saada juurde sõpru. Näiteks võib lapsi koolivaheajal kutsuda külla või maale.
 2. Lasteaia ja õpilaskodu lastele õuemänguvahendite soetamine, et aktiivsemalt sisustada puudega laste vaba aega pikapäevarühmas ja õpilaskodus.
 3. Transpordi korraldamine ja tasumine:
  • Kuulmis- ja nägemispuudega (sh pimekurdid, ratastoolilapsed) õpilastele kevadised ja muud õppe-ekskursioonid, et laiendada nende silmaringi ja seostada õpitut konkreetsete kohtade ja asjadega. Vajalik väike buss.
  • Kuulmis- ja nägemispuudega (sh pimekurdid, ratastoolilapsed) õpilastele, et jõulude ajal pääseda kirikusse jõulujumalateenistusele (ühistransport kõigile ei sobi).
 4. Rahalised annetused:
  MTÜ Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit
  a/a 221001115854 Swedbank
  märgusõna: Tallinna Heleni Kool

Organisatsioonist

Tallinna Heleni Kool on Tallinnale kuuluv erikool meelepuudega lastele (kuulmispuue, nägemispuue, liitpuue, pimekurdid). Koolis on lasteaed, põhikool, gümnaasium, õpilaskodu ja tugikeskus tavakoolides õppivatele pimedatele õpilastele. Kokku õpib siin 140 last üle vabariigi.

Eesmärk

Kooli missioon on pakkuda võimetele vastavat haridust meelepuudega ja liitmeelepuudega lastele võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas.

Kooli visioon on võrdsete võimaluste printsiibist lähtudes võimaldada meelepuuetega õpilastel omandada eel-, alus-  põhi- ja keskharidus. Toetada mujal koolides õppivaid meelepuudega lapsi, nende peresid ja õpetajaid puudespetsiifilistes probleemides.

Viimased uudised kodulehelt