SA Kiusamisvaba Kool

  Kontaktid SA Kiusamisvaba Kool Telliskivi 60A, hoone A3, 3. korrus 10412 Tallinn www.kiusamisvaba.ee Facebook Tegevjuht Triin Toomesaar 56203920 triin.toomesaar@kiusamisvaba.ee Organisatsioonist … <a href="http://www.help.ee/sa-kiusamisvaba-kool/">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>

 

Kontaktid

SA Kiusamisvaba Kool
Telliskivi 60A, hoone A3, 3. korrus 10412 Tallinn
www.kiusamisvaba.ee
Facebook
Tegevjuht Triin Toomesaar
56203920
triin.toomesaar@kiusamisvaba.ee

Organisatsioonist

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Just sel eesmärgil on sihtasutus muu hulgas toonud Eestisse ja levitab Eesti koolide seas Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja rangete kontrollkatsetega uuritud tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi KiVa, mis sisaldab nii üldiseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja kiusujuhtumite lahendamiseks. Hetkel rakendab programmi Eestis ligi 50 kooli, kellele lisandub järgmisel sügisel veel ca 20. Ka loodame 2018. aasta sügisest programmiga jõuda lähemale venekeelsetele koolidele.
    
Meie pikaajaline eesmärk on KiVa programmiga – selle parimast kaasaegsest teaduslikust teadmisest lähtuva ja rangete kontrollkatsete abil tõendatud mõjuga koolitervikliku programmiga – jõuda kõikide Eesti koolideni. Vaheeesmärgina soovime 2020. aastaks jõuda vähemalt 180 koolini, mis on tänast Eesti koolide arvu arvesse võttes alla 50%. Ent pidades silmas, et täna on KiVa programm umbes 10% Eesti koolidest, oleks see siiski väga suur samm edasi selle poole, et kõik Eesti lapsed saaksid end koolikeskkonnas turvaliselt tunda ning heade sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskustega täiskasvanuteks areneda. 
    
Miks on üldse vaja kiusamist ennetada? Sellepärast, et kiusamine on tõsine probleem veelgi tõsisemate tagajärgedega. Sõltuvalt uuritud vanuseastmest on Eestis iga viies, mõnes koolis või kooliastmes lausa iga neljas laps kiusuohver. Kaasnev ärevus, depressioon, probleemid enesehinnanguga või lausa suitsiidimõtted võivad peale ohvri areneda ka kiusajas endas ning pealtvaatajaiski. See aga teeb kahju kogu ühiskonnale. Rootsi kiusuennetajad on koostöös erinevate toetajatega välja selgitanud, et ühe aasta jooksul riigis aset leidnud koolikiusamine maksab sealsele ühiskonnale järgneva 30 aasta jooksul 17,5 miljardit Rootsi krooni (s.o u. 1,8 miljardit eurot). Seega panustades laste vaimsesse tervisesse tagame tugevamad, tervemad ja täisväärtuslikumad ühiskonnaliikmed tulevikus!
    
Selleks vajame aga Sinu abi. Ühe lapse kaasamine kiusuennetusprogrammi tähendab umbes 10 eurot esimesel 2 aastal – ettevalmistusaastal ning programmi rakendamise esma-aastal. Sellest sümboolse 2-3 eurot panustab kool, ülejäänu katab sihtasutus. Raha selleks tuleb erinevatest projektivahenditest ning eraisikute ja ettevõtjate annetustest.

Kuidas Sina saad aidata? 

  • Helistades meie annetustelefoninumbrile 9002010 (toetad 10 euroga);
  • tehes annetuse meie kodulehel või ülekandena SA Kiusamisvaba Kool arveldusarvele EE312200221056518192 (Swedbank);
  • toetades meie tegevust rahaliselt või preemiapunktidega annetuskeskkonnas “Ma armastan aidata”;
  • annetades Uuskasutuskeskusele oma vanu või soetades sealt endale uusi asju;
  • soetades endale annetuse eest paberkandjal lapsevanemate miniõpiku;
  • korraldades oma ettevõttes või ettevõtte abiga meie tegevuse toetuseks heategevuskampaania.