SA Haraka Kodu heategevusprojekt Tobii

Palun võta lugemiseks hetk aega ning mõtle, kuidas see võib muuta kellegi maailma. Käesoleva heategevusprojektiga soovime osta Haraka Kodu noortele Tobii PCEye Go silmajälgimise seadet ning silmade vahendusel suhtlemise tarkvarasid.

Sa ütled, et ma olen tark, et ma saan kõigest aru.
Sa ütled, et sa mõistad mind ja alati polegi vaja sõnu.

Kuid oled sa kunagi proovinud elada maailmas, kus sõnal pole kõla ja keha ei kuula sõna?

Kus ainukeseks väljapääsuks on loota, et teine inimene võtab aja ja tahtmise su mõtteid lugeda?

Mul on tuhandeid mõtteid ja ideid, pisemaid ja suuremaid soove, aga eelkõige soov ennast

mõistetavaks teha. Ma pahandan ja olen pettunud kui minust ei saada aru ja ma olen rõõmus kui mind mõistetakse, täpselt nagu sinagi.

Jah, ma ei saa rääkida ja mu käed ei ole piisavalt osavad kirjutamiseks või arvuti kasutamiseks, kuid mu silmad on suutelised rääkima keeles, millel siiamaani on puudunud kõla.

Lase mu südamel kõnelda, anna mulle võimalus silmade kaudu suhelda maailmaga.

Tobii PCEye Go võimaldab kasutada silmajälgimist lihtsa analüüsi teostamiseks (põhjus-tagajärg mängud, kognitiivsete võimete hindamine) kuni reaalse kommunikatsiooni kasutamine. Seal hulgas silmadega kasutatavad piktogrammid ja arvuti kasutamine (parem ja vasak klikk, lehekülje kerimine, trükkimine jne).

Silmajälgimise seadme kasutamiseks vajame ka tarkvarasid:

  1. Pilgujälgimistarkvara Tobii Gaze Viewer – hindamise vahend, mis aitab aru saada kasutaja füüsilistest ja kognitiivsetest võimetest ning silmajälgija kasutamisest.
  2. Sensory EyeFX – erinevaid põhjus/tagajärg mängud

3. Tobii Communicator – Kommunikaator, mis võimaldab kasutada erinevaid piktogramme, neid muuta ja luua uusi suhtluskaarte. Lisaks võimaldab kasutada kõnesünteesi, mis teeb teksti heliks.

 

Silmajälgimise seadme ning tarkvarade kogumaksumus 5549.- € Kahjuks on selle seadme ostmine meile ülejõu käiv. Palun aita meil täita noorte unistust ning anda neile võimalus maailmaga

suhtlemiseks.

SA Haraka Kodu arveldusarve nr on EE352200221030431813

Selgituseks palume märkida “Tobii”. Annetused on tulumaksuvabad.

 

Mõned näited, milliseid võimalusi silmadega arvuti kasutamise tehnoloogia pakub meie noortele:

– ühele neiule kirjutada oma lähedastele kirju enda poolt valitud tähtsatel teemadel aidates seeläbi parandada tema eneseväljendust ja toimetulekut emotsioonidega ning toetades uute viibete omandamist.

– ühele positiivsusest pakatavale täielikult liikumisvõimetule noorele neiule võimaluse suhelda rohkema kui ei, ja ja ei tea kaudu ning teostada ennast silmadega maalides või

mõtlemisülesandeid lahendades.

– ühele laia sõnavaraga kõnetule noormehele võimaluse sisestada silmadega soovitud teksti arvutisse ja lastes arvutil enda eest kõneleda suheldes nii enda ümber olevate inimestega kui

ka lähedastega Skype teel või veetes aega internetis ringi vaadates.

 

See hetk muudab kellegi maailma…

______
Sihtasutus Haraka Kodu asutati 04.01.2006. Asutaja liikmed on MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus ja 13 inimest erinevatelt elualadelt, kellest paljud on lapsevanemad. Nendega koostöös on valminud käesolev arengukava.

Arengukava eesmärgiks on määrata Haraka Kodu arengusuunad ja tegevusvaldkonnad aastani 2011. SA peaeesmärgiks on luua Põhja- Eestisse intellekti- ja liitpuudega noorte kodu. Arengukava lähtub Eesti Vabariigi seadustest ja Saue valla üldplaneeringust. Kava koostamisel peeti silmas intellekti- ja liitpuudega inimeste erivajadusi elamiseks peremudeli järgi kogukonnas.