Igale Lapsele Pere

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed vajavad enamat kui normaalseid materiaalseid elutingimusi. <a href="http://www.help.ee/igale-lapsele-pere/">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>

Kontaktid

Igale Lapsele Pere
www.kasupered.ee
Facebook
Juhatuse esimees Jane Snaith
50 41 330
jane@kasupered.ee

Taustainfo

 • Iga laps väärib perekonda! 
 • Eestimaa lastekodudes (ametliku nimetusega asenduskodud) elab üle 1000 lapse. See on vaieldamatult liiga suur arv meie väikese riigi jaoks. Lapse parima arengu jaoks on alati olnud ja jääb esmatähtsaks perekond. Samas peab see perekond olema lapse jaoks turvaline, toetav ning püsiv. Ilma perekonna toetuseta on palju keerulisem luua lapse jaoks keskkond, mis aitaks tal kasvada eluga hästi toimetulevaks inimeseks.
 • Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed vajavad enamat kui normaalseid materiaalseid elutingimusi. Laps vajab eakohase arengu jaoks vahetut ja püsivat vanemlikku suhet vastutustundliku isikuga. See on kõige olulisem sotsiaalne suhe varases lapseeas. Isegi siis, kui ülejäänud keskkond on toetav, tekitab kiindumussuhte puudumine lapsele stressi, mõjutades lapse tervist ja psüühilist arengut negatiivselt. Kui lapsel on varases lapseeas olnud raskusi lähisuhete loomisega, väljendub see hiljem meeleolu kõikumistes, käitumis- ja sotsiaalse suhtlemisoskuse häiretes. Samuti esinevad puudujäägid sobivas ealises käitumises ning täiskasvanute ja eakaaslastega suheldes. 
 • Hea ettevalmistusega hooldaja on kõige olulisem isik vanemliku hoolitsuseta lapse abistamises. Tema tagab 24 tundi ööpäevas lapsele kvaliteetse hoolduse ning tugiteenuste abil seatud arenguplaani järjepideva elluviimise lapse elus. Samas ei suuda ta seda teha üksi ilma psühholoogi, terapeudi, haridus- ja teiste erialaspetsialistide abita. Ainult järjepideva koostöö abil saab igale lapsele pakkuda piisavalt personaalset hoolt, toetust haridusteel ning vajalikku teraapiat ja rehabilitatsiooni. Varases eas traumeeritud lapse abistamise jaoks on need asendamatud teenused.

Organisatsioonist

Iga laps väärib perekonda! 

MTÜ Igale Lapsele Pere missiooniks on vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsele turvalise ja püsiva perekonnas hooldamise tagamine. 
 
MTÜ Igale Lapsele Pere on mittetulunduslik organisatsioon, mille tegevus on vabatahtlik ning püsti püsime üksikisikute ja firmade annetustel.
MTÜ Igale Lapsele Pere liikmete peredes kasvab juba 45 last, kes on jäänud ilma oma sünniperekonna ja -vanemate hoolitsusest, aga tänu nendele peredele on lapsed saanud tagasi selle, mida nad väärivad – hooliva ja turvalise perekonna. Meie liikmete arv kasvab kiiresti, juba on meile seas ka 11 inimest, kes on valmis vanemliku hoolitsuseta lapsi perekonda võtma.
Aasta lõpuks näeme ennast juba 100-liikmelisena.

Meie tegevusi ja arengut saab j'lgida meie kodulehe ning Facebook'i kaudu. Soovi korral olla lähemalt seotud selle valdkonnaga – kutsume endaga liituma!

MTÜ Igale Lapsele Pere on suurim olemasolevaid ja potentsiaalseid kasuperesid koondav organisatsioon Eestis.

Iga laps väärib peret!
Iga laps on väärtus meie riigi jaoks!
Iga laps on osa rahvast!
Igale lapsele pere!

 

Kuidas Sina saad aidata?

MTÜ Igale Lapsele Pere missiooniks on vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsele turvalise ja püsiva perekonnas hooldamise tagamine. Selleks koondame ja ühendame me Eestimaa kasuperesid, et pakkuda neile tugivõrgustikku ja igakülgset abi traumeeritud lapse hooldamisel ja abistamisel. 

Tugivõrgustik tähendab ka peredele ja lastele vajalike toetavate teenuste väljatöötamist ja nende jätkusuutlikku olemasolu ja kättesaadavust igas Eestimaa piirkonnas elavale perele. Suur osa selles on ka kodulehe arendamisel ja võimalikult suure infohulga edastamine interneti teel. Samuti piirkondlike esinduste olemasolu ja ühtne väljakoolitamine.

Kõik see aga nõuab erinevaid ressursse ja tegevuse arendamise taga on kulud. Kuna riiklikult ei ole sellist teenust ega teenuste mudeleid veel välja töötatud ja asendushoolduse kontseptsiooni lubatakse alles 2014 lõpuks, mis siis läheb järgmistele aruteludele, et luua ka vastav seaduslik alus ja rahastused leida – ei ole tänasel päeval selliste kodanikualgatuslike tegevuste taha raha ette nähtud. 

Aga vajadus on hirmuäratavalt suur – ilma tugeva tugivõrgustikuta hääbub meil vanemliku hoolitsuseta laste perekonnas hooldamine üldse. 2002 aastast tänaseni on perekonnas hooldamise arv kahanenud 4x. Seda suuresti tänu süsteemitusele ja tugivõrgustiku puudumisele.

Tänu Sinu annetusele saame meie omakorda toetada kasuperesid nende rolli täitmisel – aidates last, kes on kas varasemas või hilisemas lapseeas tunda saanud hülgamist, vägivalda, hooliva inimese puudumist ning kellel võib üldse puududa kiindumussuhe täiskasvanuga.
 – pidada üleval ja arendada kodulehte; tõlkida see vene ja inglise keelde, et jõuda ka Eestimaal elavate muukeelsete peredeni;
 – arendada teenuseid, millega toetada kasuperesid;
 – valmistada ette uusi perekondi ja inimesi, kes soovivad perre uut last juurde võtta;
 – koolitada meeskonda ja spetsialiste just vanemliku hoolitsuseta laste vajadusi mõistma ja aitama neid täita;
 – korraldada peredele ja lastele koolitusi, seminare, ühisüritusi jms

MTÜ Igale Lapsele Pere on tänulik igasuguse annetuse eest. Ka kõige väiksem rahasumma aitab meil edasi viia missiooni, et iga laps saaks kasvada turvaliselt ja püsivalt perekonnas hooldamisel.

Rekvisiidid annetamiseks:

Saaja: MTÜ Igale Lapsele Pere
Nordea Pank a/a  17003247714 
Swedbank a/a      221053883600

Samuti on väga suureks abiks kõik vabatahtlikul ja heategevuslikul alusel teenustega toetajad:

 • trükiteenused ja -materjalid
 • tõlketööd
 • juriidiline- ja õigusabi ja nõuanne
 • ruumide kasutamine koosolekuteks ja koolitusteks
 • transpordi- ja sideteenused
 • kultuuri- ja meelelahutusettevõtete soodustused hooldusperedele (pere, kes on kasvatada võtnud vanemliku hooleta jäänud lapsi)
 • muu